Vil du være helt sikker på at finde nærmeste hjertestarter find den på kortet her

I vores område er vi pr 1. januar 2022 bekendt med nedenstående placeringer, men flere kommer stadig til, så tjek af ovenstående side kan være en fordel.
Drøsselbjerg Kirke, Kirkemarksvej 3, Drøsselbjerg, 4200 Slagelse.
På graverbygning ved trappe.

Bent Hansen, Longvejen 25, Drøsselbjerg.
På side af staldbygning v. Longvejen.
Min Købmand Stillinge Strand, Drøsselbjergvej 126, Stillinge Strand.
Ses fra parkeringspladsen.
Grundejerforeningen Hjejlevej, Hjejlevej 17, Stillinge Strand.
Hjertestartren er placeret på stander i græsrabatten ud for Hjejlevej 17.
Kirke Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88, Kirke Stillinge.
Hjertestarter placeret på siden af bygningen, synlig fra vejen
Grundejerforeningen Storebælt, Tornsangervej 8, Kongsmark Strand.
Hænger i carporten. Ses tydeligt fra vejen.

Finn Thomsen, Lindesværmervej 4, Kongsmark Strand
Placeret i gård th. for hoveddør.

Entreprenør HJ Huse A/S, Bildsøvej 106, Kelstrup.
Placering Ind ad. Til højre mellem portene i værksted.

Min Købmand Næsby Strand, Bildsøvej 157 Næsby Strand
Hænger udenfor på facaden ved indkøbsvognene.

Og lidt inde i landet.
KELSTRUP Forsamlingshus, Bildsøvej 100 Kelstrup, 
På gavlen ved indgangsdøren.

STILLINGE HALLEN, Bildsøvej 74B Kirke Stillinge.
Udenfor hallen ved cafeteriasiden.

Dag`li Brugsen Kirke Stillinge, Stillingevej 45 Kirke Stillinge.
På siden mod benzinstanderen.

Hjertestarterne må ikke sidde i direkte sollys og er derfor ikke alle steder lige iøjnefaldende, men læg mærke til skiltningen på stedet.