Grundejerne i strandområdet fra Næsby Strand i syd til Bildsø Strand i nord er organiseret i mere end 20 grundejerforeninger, hvoraf Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer er en af de største – både med hensyn til antal medlemmer og areal.

Grundejerforeningen – i daglig tale – “Hus og Grund” samarbejder med Lokalrådet i Stillinge omkring de emner, som er af fælles interesse.
Lokalrådet beskæftiger sig med både land- og strandområderne fra Stillinge til Næsby.
Kort over området :