Her kan du tilmelde dig

Et årligt medlemskab i Hus- og Grund koster pr. 1. januar 2022 – 100 kr.

Regnskabsåret følger kalenderåret og medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen for én person fra husstanden.

Indmeldelse 
indmeldelse kan ske ved at sende en E-mail med oplysninger om navn(e), sommerhus adresse, helårs adresse samt E-mail og gerne tlf.nr til  Hg@husoggrund.dk eller ved at gå på siden Indmeldelse – Husoggrund og udfylde blanketten der.
Derefter indbetales det årlige kontingent på p.t. 100 kr. til enten vores konto hos Danske Bank 1551 8144311, via mobilpay på nr. 739860 eller kontant til kassereren.
Oplys venligst navn,  sommerhus adresse og evt. e-mail i.f.m. betalingen.

Dit medlemskab er herefter aktivt.

Derfor medlemskab
Hus- og Grundejerforeningen står stærkere og får en større indflydelse på udvikling og vedligeholdelse af strandområderne jo flere,
vi er i foreningen.
Vi skal derfor opfordre dig til at melde dig ind, såfremt du er grundejer indenfor vores område, og ikke allerede er medlem.
I dag er vi næsten 200 medlemmer.
Men vi er over 500 grundejere i strandområdet, som ikke har en lokal udstyknings bestemt grundejerforening til varetagelse af vore interesser.

Hus og Grund arbejder bl.a. med:
1. I samarbejde med Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde tæt kontakt til det kommunale styre, således at vi altid er på forkant med udviklingen og derved får mulighed for medindflydelse på udbygning og vedligeholdelse af strandområdet.
2. At sikre de trafikale forhold, således at vi alle, også de svage trafikanter – børn og cyklister, kan færdes sikkert og trygt. Konkret peges der på etablering af en “2 minus 1”-vej på Drøsselbjergvej og Kongsmarkvej.
3. At arbejde for at parkeringsreglerne ikke benyttes uhensigtsmæssigt.
4. At sikre, at medlemmernes sager og problemer vedrørende strandområdet bliver behandlet seriøst af Slagelse kommune.
5. At fastholde kommunen på, at den kommunale service også gælder i strandområdet. Det betyder, at kommunen bl.a. er ansvarlig for at rense og føre tilsyn med offentlige og private grøfter og vandløb.
6. At sikre regelmæssig rensning af de offentlige strande.
7. At sikre og følge op på, at de nødvendige miljøforanstaltninger gennemføres således, at vi hvert år kan hejse det blå flag på så mange af vore strande som muligt.
8. At alle får mulighed for at tilmelde sig gode internetforbindelser.

Dette og meget mere arbejder Hus- og Grunderejerforeningen med; men flere medlemmer betyder større gennemslagskraft overfor de offentlige myndigheder i vigtige sager, derfor har vi brug for dig og din medindflydelse.

 

Med venlig hilsen og håb om din støtte i arbejdet for vores fælles strandområde.
Bestyrelsen
Grundejerforeningen
Hus og Grund