Nyheder

8. september 2020
Vær ekstra opmærksom
Alle Børn Cykler den 7. – 20. september 2020. 

Så ta’r vi cyklerne frem.
Hverdagscykling gør en stor forskel for børns sundhed og trivsel.
Derfor bakker Slagelse Kommune op om Cyklistforbundets børnemotionskampagne
Alle Børn Cykler, der kører den 7. – 20. september
Så pas på børnene derude.

2. september 2020 Nyt fra Slagelse Kommune vedr. renovation.
Sommersæsonen er slut. Fra 21. september får alle ejendomme derfor igen tømt beholderen til madaffald
Læs m affald/Renovation her

27. august 2020 nyt fra Hus og Grund
FIBIA informerer august 2020:
Der kommer fibernet på hele strækningen fra Næsby Strand til Drøsselbjerg Strand.
Etableringen af fibernet er delt op i tre projekter.
Gravningen starter i august og september 2020 – der startes i Næsby.
De første kunder forventes færdigtilkoblet til foråret 2020.
Hvis man vil se sin tidsplan, skal man oprette sig på mitfibia.dk med sit kundenummer og selvvalgt mail. Så kan man se planen for gravningen og eget stik m.m.
Der kommer besked til alle, der har bestilt, når vi kommer tættere på og skal ind og sætte installation op.
De tre projekter er:
https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/naesbystrand/
https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/kongsmark/
https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/stillingestrand/

Hilsen
Robert Gergelyffy
Formand.

7. august 2020.
Vandscootere ved vore stande.

Man finder reglerne her
Blandt andet skal man være over 16, have vandscooterbevis og have det på sig !!! 
Man må IKKE sejle nærmere end 300 m fra kysten og ikke sejle blandt de badende.!!!
Ind- og udsejling skal foregår med max. 5 knob.
Oplever du som badegæst gener, og kan man ikke løse sagen med sejlerne, så bid i det sure æble, før der sker en ulykke som i Københavns havn forrige år.
Tag billeder/videoer og giv politiet besked på 114 – det giver dem mulighed for at gribe ind.

7. august 2020.
Referat af generalforsamling den 12. juli 2020.
Gik der koks i din modtagelse på mail, så…
ligger det nu på siden Møder og referater

27. juli 2020.
Planlagte bestyrelsesmøder i Hus og grund for resten af år 2020:
Søndag den 13. september 2020 kl. 10
Søndag den 15. november 2020 kl. 17

 13. juli 2017
“Fribus” og “Åben tur – Flextur” 
Her lidt om ordningerne og link til Slagelse Kommunes opslysninger. 
Fribussen, den nye gratis buslinje
Ringbus fra Slagelse, over Hejninge, Stillinge,
Havrebjerg og retur til Slagelse, starter kørsel den 10. august 2020.
Bussen kan benyttes gratis, og man kan stige på og af hvor som helst på ruten, blot man markerer, at man vil med. 
Man kan læse om den nye buslinje her.

“Åben Tur – Flextur” ordning.
Nogen vil i.f.m. den nye buslinjeføring får problemer med bus “til døren” blandt andet ved Kelstrup og Næsby strande
Dette kan dog afhjælpes via kommunens ordning med “Åben Tur – Flextur”, som er for alle borgere.
Læs om denne ordning her.

Søndag den 12. juli 2020 Generalforsamling i Hus og Grund
Indkaldelse og regnskab 2018 er udsendt direkte
til medlemmer af foreningen.

Torsdag den 18. juni 2020
Sankt Hans Bål
Hus og Grund arrangerer ikke bål på Stillinge strand i år. Pt. er vi ikke bekendt med officielle Sankt Hans bål afbrændinger.

Den 14. juni 2020. Sommer camps for børn og unge.
Læs om de forskellige camps her

Den 5. juni 2020. Der bygges om
Der bygges om i krydset ved Stillinge Strand – Busholdepladsen bliver omdannet til grønt område med legeplads.
Vi har ikke rigtig nogle oplysninger om sagen, bortset fra nogle møder i lokalområdet i år 2017.
Disse førte til en plan, som dog ikke blev ført ud i livet.

Den 5. juni 2020 Tangrensning
Slagelse Kommune orienterer.
Der renses for tang ved Stillinge Strand
Læs om det her 

Den 5. juni 2020
NYT Fra Formanden

Flere medlemmer har rettet henvendelse p.g.a generende høj musik fra gæster på stranden.
På givne foranledninger har Hus & Grund haft rettet henvendelse til politiet, som i forvejen patruljerer i strandområder af hensyn til bestemmelser om forsamlinger. Politiet oplyser, at man vil være opmærksom på henvendelsen.
Ved akutte støjgener tilråder politiet, at man retter henvendelse direkte til politiet, som evt. vil kunne foretage en patruljering på stedet.

Angående gener af forskellig art henvises i øvrigt til Slagelse Kommunes hjemmeside


Den 5. juni 2020
Nye toiletter ved Stillinge Strand
Formanden orienterer
Vedr. etablering af en ny toiletbygning ved Stillinge Strand har Hus & Grund rettet henvendelse til Slagelse Kommune omkring tidsplanen for byggeriet og pga. af flere henvendelser om, at strandgæster besørger i strandklitterne.(se skrivelse nedenfor)
Kommunen har i svaret bl.a. skrevet:
Opførelse af toiletbygning ved Stillinge Strand er desværre, af flere årsager, blevet væsentligt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor den nye bygning skulle have stået klar til sommergæsterne.
Tilladelserne fra hhv. Kystdirektoratet og kommunens byggesagsafdeling er på plads, men det har desværre taget længere tid end forventet at få de sidste tilladelser på plads….
Men selve byggeriet starter nu inden for 1-2 uger og forventes at stå færdigt medio august. ……og vil naturligvis sørge for at byggeriet generer sommergæster og naboer mindst muligt.
Der er opsat 2 mobile toiletter på pladsen som erstatning for de tidligere toiletter…… Herudover er der opsat et toilet ved parkeringspladsen ved Hybenvej/Stillingevej. Toiletterne tømmes og efterses/renholdes alle ugens 7 dage, så man får en positiv oplevelse når man benytter dem.
Vi vil over sommeren følge op på hvorvidt toiletfaciliteterne er tilstrækkelige – det samme gælder omfanget af rengøring på toiletterne. Vi vil gerne udarbejde et skilt der fortæller at toiletterne er fine og rene, samt at der findes supplerende toilet på parkeringen ved Stillingevej. Samtidig kan skiltet informere om at de mange cyklende også henvises til at benytte parkeringen ved Stillingevej, så vi ikke drukner i cykler på den lille plads der bliver mens byggeriet står på.

Vi følger udviklingen og I er velkomne til at vende tilbage hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Venlig hilsen
Niels Erik Dandanell
Driftsplanlægger
Slagelse Kommune


Den 25. maj 2020
. Slut med krav om tidsbestilling for aflevering af affald på genbrugspladsen
Se her