Nyheder

HUSK:
Søndag den 12. juli 2020 Generalforsamling i Hus og Grund
Indkaldelse og regnskab 2018 er udsendt direkte
til medlemmer af foreningen.

 

Torsdag den 18. juni 2020
Sankt Hans Bål
Hus og Grund arrangerer ikke bål på Stillinge strand i år. Pt. er vi ikke bekendt med officielle Sankt Hans bål afbrændinger.

 

Den 14. juni 2020. Sommer camps for børn og unge.
Læs om de forskellige camps her

 

Den 5. juni 2020. Der bygges om
Der bygges om i krydset ved Stillinge Strand – Busholdepladsen bliver omdannet til grønt område med legeplads.
Vi har ikke rigtig nogle oplysninger om sagen, bortset fra nogle møder i lokalområdet i år 2017.
Disse førte til en plan, som dog ikke blev ført ud i livet.

Den 5. juni 2020 Tangrensning
Slagelse Kommune orienterer.
Der renses for tang ved Stillinge Strand
Læs om det her 

Den 5. juni 2020
NYT Fra Formanden

Flere medlemmer har rettet henvendelse p.g.a generende høj musik fra gæster på stranden.
På givne foranledninger har Hus & Grund haft rettet henvendelse til politiet, som i forvejen patruljerer i strandområder af hensyn til bestemmelser om forsamlinger. Politiet oplyser, at man vil være opmærksom på henvendelsen.
Ved akutte støjgener tilråder politiet, at man retter henvendelse direkte til politiet, som evt. vil kunne foretage en patruljering på stedet.

Angående gener af forskellig art henvises i øvrigt til Slagelse Kommunes hjemmeside


Den 5. juni 2020
Nye toiletter ved Stillinge Strand
Formanden orienterer
Vedr. etablering af en ny toiletbygning ved Stillinge Strand har Hus & Grund rettet henvendelse til Slagelse Kommune omkring tidsplanen for byggeriet og pga. af flere henvendelser om, at strandgæster besørger i strandklitterne.(se skrivelse nedenfor)
Kommunen har i svaret bl.a. skrevet:
Opførelse af toiletbygning ved Stillinge Strand er desværre, af flere årsager, blevet væsentligt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor den nye bygning skulle have stået klar til sommergæsterne.
Tilladelserne fra hhv. Kystdirektoratet og kommunens byggesagsafdeling er på plads, men det har desværre taget længere tid end forventet at få de sidste tilladelser på plads….
Men selve byggeriet starter nu inden for 1-2 uger og forventes at stå færdigt medio august. ……og vil naturligvis sørge for at byggeriet generer sommergæster og naboer mindst muligt.
Der er opsat 2 mobile toiletter på pladsen som erstatning for de tidligere toiletter…… Herudover er der opsat et toilet ved parkeringspladsen ved Hybenvej/Stillingevej. Toiletterne tømmes og efterses/renholdes alle ugens 7 dage, så man får en positiv oplevelse når man benytter dem.
Vi vil over sommeren følge op på hvorvidt toiletfaciliteterne er tilstrækkelige – det samme gælder omfanget af rengøring på toiletterne. Vi vil gerne udarbejde et skilt der fortæller at toiletterne er fine og rene, samt at der findes supplerende toilet på parkeringen ved Stillingevej. Samtidig kan skiltet informere om at de mange cyklende også henvises til at benytte parkeringen ved Stillingevej, så vi ikke drukner i cykler på den lille plads der bliver mens byggeriet står på.

Vi følger udviklingen og I er velkomne til at vende tilbage hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Venlig hilsen
Niels Erik Dandanell
Driftsplanlægger
Slagelse Kommune


Den 25. maj 2020
. Slut med krav om tidsbestilling for aflevering af affald på genbrugspladsen
Se her