Nyheder

25. september 2022
Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2022 er indsat på siden med møder.
Møder og referater – Husoggrund

27. august 2022
Næste bestyrelsesmøde er planlagt til søndag den 11. september 2022 kl. 10.
Alle medlemmer er velkomne til at indsende forslag til behandling eller kontakte bestyrelsen vedr. punkter, man ønsker drøftet.

!. august 2022
Generalforsamling 2022 – Referat ligger på siden  med møder og referater

1. juli 2022
Generalforsamling 2022
Indkaldelse med dagsorden, regnskab 2021 samt budget 2022-23 ligger nu på siden med møder og referater.
Møder og referater – Husoggrund 
Er fremsendt til alle medlemmer.


1. juni 2022 
Sct. hansbål ved Stillinge Strand
Grundejerforeningen genoptager traditionen med bålafbrænding ved Stillinge Strand til Sct. Hans. 

10. maj 2022
Referat af bestyrelsens møde den 24. maj 2022 findes på siden  Møder og referater – Husoggrund

Den 5. maj 2022
Nyhedsbrev og  kontingentbrev.
Der kan nu også kan betales kontingent via- Det er her særlig vigtigt at oplyse sommerhus-adresse.

Den 24. april 2022. Bestyrelsesmøde afholdt.
Referat følger på siden møder og referater efter godkendelse.
næste møde er 4. juni 2022.

Den 3. april 2022. Bestyrelsesmøde afholdt
Bestyrelsens fra februar udsatte møde er afholdt den 2. april 2022.
Referat indsat under møder og referater-

Næste planlagte bestyrelsesmøder
Søndag den 24. april 2022 og
Lørdag den 4. juni 2022

Den 1. april 2022.
Hunde på stranden  skal atter føres i snor
Husk at i sommerhalvåret, 1. april – 30. september, skal hunde være i snor på stranden.
Vil du gerne lade din hun løbe løs, så findes der “hundestrande”
I vores nærhed er denne mulighed ved Frølunde fed
Find oplysninger her 

Marts 2022
Bestyrelsens
 møde i februar er udsat grundet forfald
2. april 2022 er ny mødedato.

 

2. januar 2022
Alle vore medlemmer og samarbejdspartnere ønskes godt nytår.

12. december 2021
Referat af bestyrelsesmøde 18. november 2021 er at finde på siden Møder og referater.

Den 1. december 2021
Der har været valg i Hejninge-Stillinge Lokalråd
Lokalrådet har afholdt det årlige (grundet Corona udsatte) Beboer- og årsmøde
Den nye bestyrelse er sammensat af:
Morten Brøgger, Bolette Trier Nissen, Karen Brøndel, Kirsten Lambert,  genvalgte 
Kurt Adrian (som også er i H&G’s bestyrelse),  nyvalgt.
Lars Schou og Jane Brodthagen blev valgt som kritiske revisorer

5. oktober 2021
Referat af bestyrelsesmøde 12. september 2021 er at finde på siden Møder og referater.

Næste møde er 12. november 2021. Referat følger, når et er godkendt.

31. juli 2021
Afslag på ansøgning om dispensation for højde på toiletbygning, Stillinge Strandvej 25, Stillinge Strand, Slagelse.
Slagelse Kommune har fra Kystinspektoratet modtaget afslag på den fremsendte ansøgning.

I den anledning skriver HusogGrund: 
Kære Peter og øvrige.
Stort tillykke med resultatet vedr. toiletbygningen.
Fantastisk flot arbejde har ført til et rigtig godt resultat for jer men jo også for alle os andre !
Godt signal, at man holder fast i at overholde regler og love i strandområdet.
Håber det lykkes at skabe enighed med kommunen om den endelige højde mv.
Mange venlige hilsener
Roland Ipsen
Grundejerforeningen “Hus&Grund”
Afslag her.  

25. juli 2021
Referater
Referat af generalforsamling 2021 og 
Referat af bestyrelsesmøde den 27. juni 2021
Findes på siden med møder og referater

14. juli 2021
Valgt til bestyrelsen  efter generalforsamlingen 11. juli 2021.
Erik Møller Hansen, Stillinge Strand
Robert Gergelyffy, Stillinge Strand
Roland Ibsen, Stillinge Strand

Bestyrelsen består således af 
Erik Møller Hansen, Stillinge Strand
Robert Gergelyffy, Stillinge Strand
Roland Ibsen, Stillinge Strand
Kurt Adrian Hansen, Stillinge Strand
Tove Christensen, Stillinge Strand

Som suppleanter valgtes:
Ketty Munch, Kongsmark Strand
Kirsten Hybschmann, Stillinge Strand

20. juni 2021.
Næste møde i bestyrelsen er planlagt til søndag den 27. juni 2021.

27. maj 2021
Generalforsamling i grundejerforeningen Hus og Grund afholdes søndag den 11. juli 2021 kl. 10.
Indkaldelse og materialer findes her 

3. maj 2021
Fribussen – nu også via Næsby Strand
Slagelse Kommunes gratis bus Fribussen kører i en ringrute fra Slagelse busstation over Havrebjerg – Bildsø – Kirke Stillinge – Hejninge til Slagelse busstation.
Fra mandag 3. maj 2021 stopper Fribussen ikke længere i Kelstrup men i Næsby Strand i stedet.
Ændringen er permanent. Alle minuttal i køreplanen er de samme, men overskriften i kolonnen Kelstrup er ændret til Næsby Strand.
Læs om fribussen her

5. april 2021
Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2021 er indsat under Møder og referater.

13. marts 2021
Referat af bestyrelsesmøde den 14. februar 2021 er indsat under Møder og referater.

20. februar 2021
Den for høje toiletbygning ved Stillinge Strand.
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Hus og Grund har afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde om sagen.
Følgende er sendt til borgmesteren og Erhvervs- og Teknikudvalget ved Slagelse Kommune:

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Hus & Grund ønsker at komme med følgende udtalelse i forbindelse med den verserende sag i forhold til den af Slagelse Kommune nybyggede toiletbygning ved Stillinge Strand og at der er klaget over byggeriet flere gange:
Slagelse Kommune har erkendt fejlene.
Aktuelt afventer Slagelse Kommune Kystdirektoratets afgørelse i forhold til, at toiletbygningen er opført 21 cm højere end tilladt i forhold til byggetilladelsen og den af Kystdirektoratet allerede givne dispensation.
Bestyrelsen for Hus & Grund forventer, at gældende regler overholdes og at Slagelse Kommune dermed viser, at man tager strandbeskyttelsen alvorligt til gavn for befolkningen.
Når afgørelsen fra Kystdirektoratet foreligger, forventes det, at Slagelse Kommune bringer toiletbygningen i overensstemmelse med reglerne.

Formand
Robert Graff Gergelyffy
HUS & GRUND- www.husoggrund.dk

8. januar 2021
Nyt LOOK
Så har “vendepladsen” ved den offentlige strand ved Stillinge fået sig et “løft”.
Toiletbygningen fremtræder indbydende, pladsen er kun for bløde trafikanter og det fremtræder som et naturligt møde punkt ligesom “under uret”.
Se billeder på vores Facebook side
Hilsen
Robert Gergelyffy

30. december 2020
Godt Nytår
Bestyrelsen for Hus og Grund ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et godt nytår og et lykkebringende 2021.

Den 20. december 2020
Bestyrelsesmøde 15. november 2020 .
Bestyrelsen for HusogGrund afholdt den 15. november det sidste bestyrelsesmøde i 2020.
Referatet findes her 

Den 28. oktober 2020
Orientering fra møde med Borgmesteren om den nye Toiletbygning ved Stillinge Strand.
Den 22.10.2020 afholdtes et møde med emnet den nye Toiletbygning på Stillinge Strandvej.
Slagelse Kommune var repræsenteret ved borgmester John Dyrby.
Hus & Grund var repræsenteret af næstformand Roland Ipsen.
Desuden deltog 8 af de nærmeste beboere.
Anledningen var, at en gruppe beboere har klaget over dels bygningens øgede højde, dels den kraftige og konstante lyssætning.
Fra Slagelse Kommunes entreprenørservice er der tidligere givet lovning på, at højden af den nye bygning ikke ville øges i forhold til den gamle. Under byggeprocessen har beboerne gjort opmærksom på forholdene og klaget flere gange!
Slagelse Kommune har erkendt, at der er sket en fejl i forhold til bygningsdimensioner (ca. 20 cm for høj), ligesom Kystdirektoratet ikke er ansøgt til tiden. Bygningen er faktisk blevet hele ca. 90 cm højere end den gamle bygning var og har dermed taget en del af havudsigten for husene i de første rækker.
Borgmester John Dyrby var meget imødekommende og forstående, og erkendte, at der var sket fejl.
Hvis Kystdirektoratet forlanger, at taget skal sænkes de ca. 20 cm, vil Slagelse Kommune forlange, at entreprenøren bringer det i orden og vil også undersøge, hvad det så koster at sænke taget, som beboerne ønsker.
Problemet med lyset, kan klares med et tænd/sluk ur og evt. nogle nye lamper. Det vil der snarest blive kigget på.
Borgmester John Dyrby sluttede med at konstatere at mødet blev afholdt i hans “træffetid”.
Derfor oprettes der en officiel sag omkring problemet.
På mødet undlod næstformand Roland Ipsen ikke at nævne det positive ved moderniseringen af strandområdet og ændringer af trafikforholdene på Stillinge Strandvej.
Vedrørende toiletbygningen, ser Hus & Grund frem til en løsning, som opfylder bygningsreglementet og beboernes ønsker.

Den 18. oktober 2020
Renovation
Sæsontømning.

I sommerhalvåret tømmes mad og restaffald ugentlig – i år frem til den 21. september 2020. Herefter er tømt hver 14. dag.
I uge 45/46 slutter sæsontømningen, som mange sommerhusejere er tilmeldt.
Om det er den ene eller den anden uge, afhænger af, om ejendommen får hentet affald i en lige eller ulige uge.
Se hvilken dag du får hentet affald her

Haveaffald
Haveaffald hentes hver anden uge i perioden fra midt i marts til midt i november.
Husk at bestille afhentning hver gang.
Afhentning koster ikke ekstra.

Storskrald
Storskrald hentes hver 4. uge hele året.
Husk at bestille afhentning hver gang.
Afhentning koster ikke ekstra.

Den 26. september 2020.
Referat af bestyrelsesmøde den 26. juli 2020
Det godkendte referat fra bestyrelsens møde  findes på siden Møder og Referater.

Den 2. september 2020
Nyt fra Slagelse Kommune vedr. renovation.

Sommersæsonen er slut. Fra 21. september får alle ejendomme derfor igen tømt beholderen til madaffald
Læs m affald/Renovation her

Den 27. august 2020.
Nyt fra Hus og Grund

FIBIA informerer august 2020:
Der kommer fibernet på hele strækningen fra Næsby Strand til Drøsselbjerg Strand.
Etableringen af fibernet er delt op i tre projekter.
Gravningen starter i august og september 2020 – der startes i Næsby.
De første kunder forventes færdigtilkoblet til foråret 2020.
Hvis man vil se sin tidsplan, skal man oprette sig på mitfibia.dk med sit kundenummer og selvvalgt mail. Så kan man se planen for gravningen og eget stik m.m.
Der kommer besked til alle, der har bestilt, når vi kommer tættere på og skal ind og sætte installation op.
De tre projekter er:
https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/naesbystrand/
https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/kongsmark/
https://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/stillingestrand/

Hilsen
Robert Gergelyffy
Formand.

Den 7. august 2020. 
Vandscootere ved vore strande.
Man finder reglerne her
Blandt andet skal man være over 16, have vandscooterbevis og have det på sig !!! 
Man må IKKE sejle nærmere end 300 m fra kysten og ikke sejle blandt de badende.!!!
Ind- og udsejling skal foregår med max. 5 knob.
Oplever du som badegæst gener, og kan man ikke løse sagen med sejlerne, så bid i det sure æble, før der sker en ulykke som i Københavns havn forrige år.
Tag billeder/videoer og giv politiet besked på 114 – det giver dem mulighed for at gribe ind.

Den 7. august 2020.
Referat af HUS&GRUNDS generalforsamling den 12. juli 2020.
Gik der koks i din modtagelse på mail, så…
ligger det nu på siden Møder og referater

Den 27. juli 2020.
Planlagte bestyrelsesmøder i Hus og grund for resten af år 2020:
Søndag den 13. september 2020 kl. 10
Søndag den 15. november 2020 kl. 17

 Den 13. juli 2020
“Fribus” og “Åben tur – Flextur” 
Her lidt om ordningerne og link til Slagelse Kommunes opslysninger. 
Fribussen, den nye gratis buslinje
Ringbus fra Slagelse, over Hejninge, Stillinge,
Havrebjerg og retur til Slagelse, starter kørsel den 10. august 2020.
Bussen kan benyttes gratis, og man kan stige på og af hvor som helst på ruten, blot man markerer, at man vil med. 
Man kan læse om den nye buslinje her.

“Åben Tur – Flextur” ordning.
Nogen vil i.f.m. den nye buslinjeføring får problemer med bus “til døren” blandt andet ved Kelstrup og Næsby strande
Dette kan dog afhjælpes via kommunens ordning med “Åben Tur – Flextur”, som er for alle borgere.
Læs om denne ordning her.

Søndag den 12. juli 2020 Generalforsamling i Hus og Grund
Indkaldelse og regnskab 2018 er udsendt direkte
til medlemmer af foreningen.

Torsdag den 18. juni 2020
Sankt Hans Bål
Hus og Grund arrangerer ikke bål på Stillinge strand i år. Pt. er vi ikke bekendt med officielle Sankt Hans bål afbrændinger.

Den 5. juni 2020.
Der bygges om

Der bygges om i krydset ved Stillinge Strand – Busholdepladsen bliver omdannet til grønt område med legeplads.
Vi har ikke rigtig nogle oplysninger om sagen, bortset fra nogle møder i lokalområdet i år 2017.
Disse førte til en plan, som dog ikke blev ført ud i livet.

Den 5. juni 2020 Tangrensning
Slagelse Kommune orienterer.
Der renses for tang ved Stillinge Strand
Læs om det her 

Den 5. juni 2020
NYT Fra Formanden

Flere medlemmer har rettet henvendelse p.g.a generende høj musik fra gæster på stranden.
På givne foranledninger har Hus & Grund haft rettet henvendelse til politiet, som i forvejen patruljerer i strandområder af hensyn til bestemmelser om forsamlinger. Politiet oplyser, at man vil være opmærksom på henvendelsen.
Ved akutte støjgener tilråder politiet, at man retter henvendelse direkte til politiet, som evt. vil kunne foretage en patruljering på stedet.
Angående gener af forskellig art henvises i øvrigt til Slagelse Kommunes hjemmeside

Den 5. juni 2020
Nye toiletter ved Stillinge Strand
Formanden orienterer
Vedr. etablering af en ny toiletbygning ved Stillinge Strand har Hus & Grund rettet henvendelse til Slagelse Kommune omkring tidsplanen for byggeriet og pga. af flere henvendelser om, at strandgæster besørger i strandklitterne.(se skrivelse nedenfor)
Kommunen har i svaret bl.a. skrevet:
Opførelse af toiletbygning ved Stillinge Strand er desværre, af flere årsager, blevet væsentligt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvor den nye bygning skulle have stået klar til sommergæsterne.
Tilladelserne fra hhv. Kystdirektoratet og kommunens byggesagsafdeling er på plads, men det har desværre taget længere tid end forventet at få de sidste tilladelser på plads….
Men selve byggeriet starter nu inden for 1-2 uger og forventes at stå færdigt medio august. ……og vil naturligvis sørge for at byggeriet generer sommergæster og naboer mindst muligt.
Der er opsat 2 mobile toiletter på pladsen som erstatning for de tidligere toiletter…… Herudover er der opsat et toilet ved parkeringspladsen ved Hybenvej/Stillingevej. Toiletterne tømmes og efterses/renholdes alle ugens 7 dage, så man får en positiv oplevelse når man benytter dem.
Vi vil over sommeren følge op på hvorvidt toiletfaciliteterne er tilstrækkelige – det samme gælder omfanget af rengøring på toiletterne. Vi vil gerne udarbejde et skilt der fortæller at toiletterne er fine og rene, samt at der findes supplerende toilet på parkeringen ved Stillingevej. Samtidig kan skiltet informere om at de mange cyklende også henvises til at benytte parkeringen ved Stillingevej, så vi ikke drukner i cykler på den lille plads der bliver mens byggeriet står på.

Vi følger udviklingen og I er velkomne til at vende tilbage hvis der ønskes yderligere oplysninger.

Venlig hilsen
Niels Erik Dandanell
Driftsplanlægger
Slagelse Kommune


Den 25. maj 2020
.
Slut med krav om tidsbestilling for aflevering af affald på genbrugspladsen
Se her a