Hus og Grund, Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer.

Hus og Grund er en frivillig grundejerforening for alle grundejere i området fra Næsby Strand i syd til Bildsø Strand i nord. 

Foreningen er startet den 27. juli 1939, og fejrede således 80 års jubilæum i 2019 .

Foreningen varetager interesser for grundejere langs Storebæltskysten i gamle Slagelse Kommune. 

For varetagelse af fælles lokale forhold samarbejder Hus og Grund med Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne, som udgiver bladet 2Sogne samt driver hjemmesiden af samme navn.

Lokalrådet dækker med udspring i Kirke Stillinge alle beboeres interesser i Stillinge og Hejninge området og dermed også strandområderne fra Bildsø til Næsby Strand.

Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive “knapper” i panelet i toppen  af denne hjemmeside. 

Blandt andet findes her oplysninger om generalforsamling, oversigt over foreningens bestyrelse, fordele for medlemmer, historiske facts og andet af interesse for foreningens medlemmer.

Her orienteres løbende om årets aktiviteter både i HUS OG GRUND, såsom generalforsamling, bestyrelsesmøder samt vore arrangementer i lokalområdet.

Her orienteres også om lokale forhold af interesse for grundejerne i strandområdet, i den udstrækning, det kommer til vores kendskab, herunder Blå flag aktiviteter, Strandfestival aktiviteter ved strandene samt de gratis/billige aktiviteter, vi bliver bekendt med i det omkringliggende område, og som vi mener kan være relevante for vores medlemmer.
Listen for aktiviteter er således ikke udtømmende. 

Også mange praktiske forhold af betydning for dig som grundejer, og som kommer til vores kendskab bliver omtalt.

Det er f.eks. kloakeringen langs strandene, som afsluttedes i 2019.  Et af de forhold, som vi har fulgt og øvet vores indflydelse på.
Der er i forbindelse med kloakeringen både lagt kloakledninger for Forsyningen og nye vandledninger for Stillinge Strands Vandværk.
I øjeblikket har vi blandt andet fokus på udrulningen af Fibernet i vores område, og vi  prøver også at påvirke beslutningerne til at få en bedre asfaltering og sikring af de lokale veje i strandområdet. Renoveringen af de asfalterede veje, som er også lovet nyasfalteret efter kloakeringen, er nemlig et af de områder, der halter lidt.

Kontakt til grundejerforeningen – se under fanen “kontakt” eller mail til hg@husoggrund.dk 

 
Yderligere information
Vi bruger – udover denne hjemmeside – FaceBook  til at informere om relevante og aktuelle nyheder fra området

Informationsskabe
Grundejerforeningen har p.t. 2 informationsskabe i strandområderne.
Tidligere havde vi 4, men to er nedtaget grundet ny anvendelse af område, hvor de var opsat, og nye aftaler er ikke truffet..

Der kan du finde aktuelle oplysninger samt kontaktnavne- og numre på bestyrelsen.

Informations skabene er opsat følgende steder:

Kongsmark Strand
Ved krydset Støvlebækvej/Kongsmarkvej

Næsby Strand
På >Knolden<, Stenten 1.