HUS OG GRUND


  

HUS OG GRUND

Velkommen til Hus og Grund, Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer.

OBS ordinær generalforsamling i Hus & Grund
Tid: Lørdag d. 27.juli 2019 kl.10.00-12.00
Sted: HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Efterfølgende er der fra kl. 12-14 foredrag om strandområdet ved Helge Christiansen og servering af et let traktement leveret af Bedstes Hus.
Tilmelding til traktementet senest søndag 21. juli på gergelyffy@live.dk (eller SMS til 20 28 54 63) giv samtidig besked om 1 eller 2 deltagere. 
(maks. 2 personer per medlemskab) Opgiv også sommerhus adresse.


Hus og Grund er en frivillig grundejerforening for alle grundejere i området fra Næsby strand i syd til Bildsø Strand i nord.
Vi varetager således interesser for grundejere langs Storebæltskysten i gamle Slagelse Kommune. 
For varetagelse af fælles lokale forhold samarbejder vi til Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne, som udgiver bladet 2Sogne samt driver hjemmesiden af samme navn.

Lokalrådet dækker med udspring i Kirke Stillinge alle beboeres interesser i Stillinge og Hejninge området og dermed også strandområderne fra Bildsø til Næsby Strand.
Foreningen er startet den 27. juli 1939, og kan således i 2019 fejre 80 års jubilæum.

Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive "knapper" i panelet i venstre side af hjemmesiden. 
Blandt andet findes her oplysninger om generalforsamling, oversigt over foreningens bestyrelse, fordele for medlemmer, nogle historiske facts og andet af interesse for foreningens medlemmer.

På Nyhedssiderne kommer løbende information om årets aktiviteter i HUS OG GRUND, såsom generalforsamling, bestyrelsesmøder samt lokale aktiviteter.

H
er orienteres også om lokale aktiviteter og forhold af interesse for grundejerne i strandområdet, i den udstrækning, det kommer til vores kendskab, herunder BLÅ FLAG aktiviteter ved strandene. 
Listen for aktiviteter er således ikke udtømmende, men er de gratis/billige aktiviteter, som kommer til vores kendskab, og som vi mener kan være relevante for vores medlemmer.

Men også mange praktiske forhold, som kommer til vores kendskab, såsom pt. hvor vejene skal genasfalteres efter kloakering - Se under NYHEDER, hvad bestyrelsen har skrevet til kommunen i den forbindelse. 

Også nyheder omkring KLOAKERINGEN langs strandene findes her.
I foråret 2018 er arbejdet med kloakering færdigt frem til Bildsø Strand, hvor det nu er i gang. 
Der bliver i forbindelse med kloakeringen både lagt kloakledninger for Forsyningen og nye vandledninger for Stillinge Strands Vandværk, og d
e asfalterede veje er også lovet nyasfalteret efter kloakeringen.

Flere oplysninger om kloakeringen under punkterne, 
"Kloakering generelt" her på siden, hvor også henvisninger og oplysninger om muligheder for lån til/ få udsat afgiften til kloaktilslutningen findes. 
Status på kloakeringen findes på siderne 
"NYHEDER", "Kloak Stillinge sidste nyt" hhv. "Kloak Bildsø sidste nyt"


Kontakt til grundejerforeningen - se under fanen "kontakt" eller mail til hg@husoggrund.dk Siden sidst opdateret: -> 15-07-2019 19:38:19
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns