HUS OG GRUND


  

Relevante link i området

Slagelse Kommune
www.slagelsekommune.dk 
 
Vandforsyning
Vandforsyning sker via private vandværker: 
Stillinge Strands vandværk 
www.stillinge-strands-vandv.dk 
og
Kelstrup-Næsby Strand Vandværk, hvortil ingen egen hjemmeside er knyttet, 
men hvor aflæsning og ændringer kan indtastes via hjemmesiden: www.dkvand.dk/asp/getvandv.asp?vv=715
Vandværkerne samarbejder begge med SK forsyning.

Spildevand, septitank, samletank eller bundfældning.
SK forsyning 
Hjemmeside: 
www.skforsyning.dk E-mail: info@skforsyning.dk
Telefon 58 36 25 00 - også akut udenfor normal åbningstid.

Affald - håndtering og retningslinjer 
Hvis du vil vide mere om, hvordan affaldet håndteres, så kan det læses her:
www.slagelse.dk/borger/affald-og-genbrug

Find din genbrugsstation her:
www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald/affald-og-genbrug/genbrugspladser 
Gør dit - hold vores område frit for henkastet affald - brug genbrugsstationerne.


Lægevagten - region Sjælland 
Find oplysningerne her: www.laegevagten.dk/kontakt-laegevagten/region-sjaelland

Det lokale politi - Midt- og Vestsjælland
Find oplysningerne her: 
www.politi.dk/Midtvestsjaelland/da/servicemenu/forside/midtvestsjaellands_Politi_forside.htm

Gode råd til at undgå indbrud
Læs her: www.stopindbrud.dk/Sider/forside.aspx

Aktiviteter i Bildsø - Stillinge - Hejningeområdet 
Hjemmesider: www.2sogne.dk og www.aktivnatur.dk 

Aktiviteter i Næsby-Vemmelev-området 
Hjemmeside: 
www.huset-vemmelev.dk 

Hjemmeside med billeder fra Stillinge Strand og omegn
www.stillingestrand.com

Fritidshusejernes landsforening
Her kan du få yderligere oplysninger om at være sommerhusejer
www.mitfritidshus.dk


Vil du vide mere om arbejdet i de omkringliggende grundejerforeninger, så kig med nedenfor:
Her nævnes de, som vi har kendskab til - flere kan eksistere oplysningerne er pr 1. januar 2016.

Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde
Formand Nils Frederiksen tlf. 22 28 30 40 (2016)
http://www.bildsoe-plantagegrunde.dk

Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand
Formand Poul Bjergved (2016)

Grundejerforeningen Matr.23A, Stillinge Strand
Formand Helge Jeppesen (2015)
www.hybenvej-info.dk

Grundejerforeningen Strandvænget, Stillinge Strand
Formand Jan A. Andersen tlf. 72 14 72 44 (2016)
Hjemmeside:  
www.strandvaenget-stillingestrand.dk  

Grundejerforeningen Solhjemgården, Stillinge Strand
Formand Mogens Laursen tlf. 20 83 64 75 (2014)

Grundejerforeningen Kongsmark Park 
Formand Annie Weinreich tlf. 29 29 37 45 (2016)
www.kongsmark-park.dk/

Grundejerforeningen Engtoften, Kelstrup Strand 
Formand Jens Mikkelsen tlf. 30 22 97 93 (2016)

www.grundejerforeningen-engtoften.dk

Dyssegården
Grundejerforeningen Dyssegården finder du ved Kelstrup Strand. Dejlig beliggenhed med i alt 66 parceller lige op til et fredet fællesareal.
Formand: Jens Peter Petersen  Telefon: 26184465 (2017)

Grundejerforening 18d, Næsby Strand
Formand Janne Grøndal tlf. 61 33 41 11 (2016)
Hjemmeside: 
www.naesbystrand.dk 

Grundejerforeningen Højgården, Næsby Strand
Formand Søren Stjernø tlf. 55 45 31 52 (2016)
http://hoejgaarden.dk

Grundejerforeninger uden p.t. kendte oplysninger:
Bildsø Skov af 1970

Grundejerforeningen Matr. 1A, Lille Kongsmark 

Grundejerforeningen Storebælt , Kongsmark Strand

Grundejerforeningen Egebækgaard 

Grundejerforeningen Kongsgård

Grundejerforeningen Mosevang 

Grundejerforeningen Strandhøj 

Grundejerforeningen Strandagergaard 
Grundejerforeningen Strandagergaard, Næsby Strand af 12.4.1972, Næsby ved Stranden
kontakt allan.nordskov@nielsen.mail.dk og strandagergaardsvej@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                         


Siden sidst opdateret: -> 14-11-2017 10:39:37
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns