HUS OG GRUND


  

Renovering veje

Kommunen skal snart i gang med at renovere efter kloakeringen.

Foreningens formand, har derfor henvendt sig til kommunen for at få indflydelse på måden der genasfalteres på.

Her kan henvendelsen læses:
Den 3. maj 2018 kl. 19.20 skrev Robert Graff Gergelyffy <gergelyffy@live.dk>:
Til Teknik og Miljø
Slagelse Kommune


Eftersom kloakeringsprojektet langs stranden nærmer sig sin afslutning ønsker Grundejerforeningen Hus & Grund at gøre Kommunen opmærksom vejforfoldene.

Dels er der den ringe beskaffenhed af vejbelægningen langs vores strande efter gravearbejdet - herunder af Kongsmarkvej og Drøsselbjergvej , som er præget af mange ujævnheder og visse steder egentlige sætninger - dels et ønske og forslag om at indtænke en mere hensigtsmæssig og fremfor alt sikker afvikling af trafikken.

Mange sårbare trafikanter som gående og cyklister færdes på vejene.

Det foreslås derfor, at Kommunen i forbindelse med det i gangværende projekt omkring Slagelse Kommunes strande etablerer 2-i-1 vej eller lignende til mindskelse af den tunge trafik og for at tilgodese de sårbare trafikanter.

Det bør ses i lyset af, at grundejerne i forvejen kan se frem til at have udgifter ifm kloakering af størrelsesordenen 50.000.000 kroner per 1.000 ejendomme.

Vi er sikre på, at det vil være med til at højne kvaliteten af strandområdet.

Vi ser frem til en positiv tilbagemelding.

Med venlig hilsen

Robert Graff Gergelyffy
Fmd. Hus & Grund
Havesangervej 6
DK-4200 Slagelse.

Hvad der forstås ved en to-i-envej  kan ses her (kopier og indsæt link i egen browser):
http://vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/nyheder/Sider/Ny-vejtype-skaber-mere-tryghed-for-fodgængere-og-cyklister.aspx


Siden sidst opdateret: -> 06-09-2019 21:12:45
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns