HUS OG GRUND


  

Generelt om kloakering

Kloakering.

Slagelse Kommune kloakerer langs strandene i den gamle Slagelse Kommune.
Dermed kloakeres Næsby, Kelstrup, Kongsmark , Stillinge og Bildsø Strande i perioden frem til 2019.

Kort om projektet:
Kloakering af vore strande er en del af et større projekt. Hele sommerhusområdet langs Musholm bugt skal kloakeres. 
I Bildsø Strand skal ca. 300 ejendomme kloakeres i perioden 2018 - 2019.
Arbejdet ved de øvrige strande frem til Bildsø er færdigt.

Opdateringer om kloakeringen findes under Nyheder. Men man kan også selv følge med her: 
hhttps://www.skforsyning.dk/spildevand og vælg her >Info til sommerhusområde< og derefter det område, du er interesseret i. (Husk link skal kopieres og indsættes i egen browser).

Hvem ved hvad
Praktiske forhold i forbindelse med gravearbejdet
Kontakt vores entreprenør (Gorm Hansen & Søn), eller alternativt vores rådgivertilsyn
- Bo Jensen 40 13 41 75 (bj@gorm-hansen.dk)  Entrepriseleder - Gorm Hansen og Søn
- David Højgaard 21 26 96 52 (davh@orbicon.dk) - Tilsyn - Orbicon A/S

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:
Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)
 -Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  el. Ulla Andersen (uand@orbicon.dk ) 

Spørgsmål vedr. Ekspropriation:
Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf. 4630 0310 (hovednr.)
-Peter Hyldedahl Mosekjær (pemo@orbicon.dk )
Alternativt kontakt Sl. kommune, Nikolaj Mikkelsen (nimik@slagelse.dk)

Øvrige spørgsmål:
Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf. 4630 0310 (hovednr.)
-David Højgaard (davh@orbicon.dk ) tlf 2126 9652(direkte)
Alternativt kontakt SK Forsyning, 5836 2500
- Anders Florup (afn@skforsyning.dk), tlf 58 36 25 66 (direkte)

Tilslutningsafgift.
Takst for tilslutningsafgift i 2016 er 35.693,92 kr. incl. moms pr. boligenhed - i 2017 er den 36.836,25 se på nedenstående hjemmeside - kopier link:
https://www.skforsyning.dk/spildevand/priser-på-spildevand

INDEFRYSNING af tilslutningsafgiften.
I henhold til lov 1100 af 29/11-1999, er der visse muligheder for dette. Udsættelse med betaling af de forfaldne tilslutningsafgifter skal for ejers regning tinglyses på ejendommen.
Skema til ansøgning om lån tilbetaling af tilslutningsafgifter og lov om lån og betaling (Bidrag og udgifter på ejerens grund) kan hentes på Slagelse Kommune, Rådhuset, 2. sal, 4200 Slagelse.

UDGIFTER PÅ EGEN GRUND
FRADRAG I SKAT: Der er også følgende positive oplysning af økonomisk interesse fra foreningens formand:
"Efter forespørgsel hos SKAT bekræftes det, at udgifter til fremføringen af kloakken på egen grund er omfattet af reglerne for håndværkerfradrag med et grønt sigte på op til kr. 12.000 i år 2016 og 2017".

Dispensation for tilslutning til kloak.
Tilslutning til offentlig kloak ved Stillinge Strand, fortsætter ifølge spildevandsplanen med udførelse i 2015 og 2016.
Hvis man har et nyere kloakeringsanlæg, kan man ved ansøgning, få dispensation for tilslutning i 15 år fra den dato hvor anlægget er etableret/færdigmeldt.
Denne dispensation er gældende indtil ejendommen skifter jer, eller hvis ejendom/installationer ændres væsentligt.
Henvendelse herom til Slagelse Kommune.


Siden sidst opdateret: -> 28-10-2018 20:50:09
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns