HUS OG GRUND


  

Generalforsamling

Generalforsamling år 2019 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hus & Grund
Tid: Lørdag d. 27.juli 2019 kl.10.00-12.00
Sted: HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Efterfølgende er der fra kl. 12-14 foredrag om strandområdet ved Helge Christiansen og servering af et let traktement leveret af Bedstes Hus.
Af hensyn til traktementet bedes man senest søndag 21. juli på gergelyffy@live.dk (eller SMS til 20 28 54 63) tilkendegive, om man 
(maks. 2 personer per medlemskab) ønsker at spise med. Opgiv venligst sommerhus adresse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning.

5. Fastlæggelse af årskontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet holdes  uændret på kr. 100 per år.

6. Indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne  være formanden Robert Gergelyffy gergelyffy@live.dk skriftligt i hænde senest  7 dage før generalforsamlingen.

7. Valg i følge vedtægterne:
• 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
 Roland Ipsen modtager genvalg.
 Mogens Pihl modtager ikke genvalg.
 Robert Gergelyffy modtager genvalg.
• Da Karina Aabavn er udtrådt af bestyrelsen det første år af en toårig  funktionsperiode, skal der jf. vedtægterne § 9 foretages nyvalg for den  resterende periode dvs. for det kommende år.
• 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år(forgange år – Poul Schmidt).
• Revisorer:
 Valg af revisor for 2 år: Finn Thoft modtager ikke genvalg.
 Valg af revisorsuppleant for 1 år (forgangne år - Knud Erik Sørensen).
   
8.   Eventuelt

Med venlig hilsen
På Bestyrelsens vegne
Robert Gergelyffy

Generalforsamlingen er valgt afholdt på foreningens 80års dag.
Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen hhv. foredrag uden tilmelding, men ønsker man at spise med, så se ovenfor, hvordan man melder sig til spisningen.
Indkaldelse udsendt til medlemmerne af foreningen pr. 20. juni 2019.Siden sidst opdateret: -> 23-06-2019 16:46:20
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns