HUS OG GRUND


  

HUS OG GRUND

Velkommen til Hus og Grund, Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer.

Hus og Grund er en frivillig grundejerforening for alle grundejere i området fra Næsby strand i syd til Bildsø Strand i nord.
Vi varetager således interesser for grundejere langs Storebæltskysten i gamle Slagelse Kommune. 
For varetagelse af fælles lokale forhold henviser vi til Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne, som udgiver bladet 2Sogne samt driver hjemmesiden af samme navn.
Lokalrådet dækker med udspring i Kirke Stillinge alle beboeres interesser i Stillinge og Hejninge området og dermed også strandområderne fra Bildsø til Næsby Strand.

Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive "knapper" i panelet i venstre side af hjemmesiden. Blandt andet findes her oplysninger om generalforsamling, oversigt over foreningens bestyrelse, fordele for medlemmer, nogle historiske facts og andet af interesse for foreningens medlemmer.

På Nyhedssiderne kommer løbende information om årets aktiviteter i HUS OG GRUND, såsom generalforsamling, det årlige SCT. HANS arrangement samt BLÅ FLAG og BLÅ FLAG aktiviteter ved strandene.
H
er orienteres også om lokale aktiviteter og forhold af interesse for grundejerne i strandområdet, i den udstrækning, det kommer til vores kendskab. Listen for aktiviteter er således ikke udtømmende, men er de gratis/billige aktiviteter, som kommer til vores kendskab, og/eller som vi mener kan være relevante for vores medlemmer.

Men også mange praktiske forhold - som pt. hvor vejene skal genasfalteres efter kloakering - Se under NYHEDER, hvad bestyrelsen har skrevet til kommunen i den forbindelse.

Her lige lidt vigtige facts om kloakering, som dog også uddybes på andre sider.
KLOAKERINGEN langs Næsby, Kelstrup, Kongsmark, Stillinge og Bildsø Strande
I foråret 2018 er arbejdet færdigt frem til Bildsø Strand, hvor det nu er i gang. 

Der bliver i forbindelse med kloakeringen både lagt kloakledninger for Forsyningen og nye vandledninger for Stillinge Strands Vandværk. 

De asfalterede veje bliver også nyasfalteret efter kloakeringen.

Flere oplysninger om kloakeringen under punkterne, 
"Kloakering generelt" her på siden, hvor også henvisninger og oplysninger om muligheder for lån til/ få udsat afgiften til kloaktilslutningen findes. 

Status på kloakeringen findes på siderne 
"NYHEDER", "Kloak Stillinge sidste nyt" hhv. "Kloak Bildsø sidste nyt"Siden sidst opdateret: -> 02-08-2018 08:05:11
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns