HUS OG GRUND


  

HUS OG GRUND

Velkommen til Hus og Grund, Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer.

Hus og Grund er en frivillig grundejerforening for alle grundejere i området fra Næsby strand i syd til Bildsø Strand i nord. 
Foreningen er startet den 27. juli 1939, og fejrer således i 2019 80 års jubilæum.

Foreningen varetager interesser for grundejere langs Storebæltskysten i gamle Slagelse Kommune. 
For varetagelse af fælles lokale forhold samarbejder Hus og Grund med Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne, som udgiver bladet 2Sogne samt driver hjemmesiden af samme navn.

Lokalrådet dækker med udspring i Kirke Stillinge alle beboeres interesser i Stillinge og Hejninge området og dermed også strandområderne fra Bildsø til Næsby Strand.

Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive "knapper" i panelet i venstre side af hjemmesiden. 
Blandt andet findes her oplysninger om generalforsamling, oversigt over foreningens bestyrelse, fordele for medlemmer, historiske facts og andet af interesse for foreningens medlemmer.

På Nyhedssiderne kommer løbende information om årets aktiviteter både i HUS OG GRUND, såsom generalforsamling, bestyrelsesmøder samt i lokalområdet, i den udstrækning, vi bliver bekendt med dem.

H
er orienteres også om lokale aktiviteter og forhold af interesse for grundejerne i strandområdet, i den udstrækning, det kommer til vores kendskab, herunder BLÅ FLAG og Blå Flag aktiviteter ved strandene. 
Listen for aktiviteter er således ikke udtømmende, men er de gratis/billige aktiviteter, som kommer til vores kendskab, og som vi mener kan være relevante for vores medlemmer.

Men også mange praktiske forhold, som kommer til vores kendskab. Blandt andet prøver vi at påvirke til at få bedre og mere sikre lokale veje.

Også  kloakeringen langs strandene har vi fulgt her.
I foråret 2019 er arbejdet med kloakering færdigt fra Næsby til Bildsø Strand. 
Der er i forbindelse med kloakeringen både lagt kloakledninger for Forsyningen og nye vandledninger for Stillinge Strands Vandværk.
Renoveringen af d
e asfalterede veje, som blev lovet nyasfalteret efter kloakeringen halter lidt og er noget, vi p.t. følger op på.

Flere oplysninger om kloakeringen under punkterne, "Kloak og spildevand" her på siden, hvor også henvisninger og oplysninger om muligheder for lån til/ få udsat afgiften til kloaktilslutningen findes. 

Kontakt til grundejerforeningen - se under fanen "kontakt" eller mail til hg@husoggrund.dk  

OBS - alle links på hjemmeside og undersider skal kopieres og indsættes i egen browser, for at du kommer til den pågældende side.Siden sidst opdateret: -> 18-02-2020 08:35:48
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns