HUS OG GRUND


  

Generelt om kloak

Kloak 

I 2019 har Slagelse Kommune afsluttet kloakering langs strandene i den gamle Slagelse Kommune. 

Dispensation for tilslutning til kloak.
Hvis man har et nyere kloakeringsanlæg, kan man ved ansøgning, få dispensation for tilslutning i 15 år fra den dato hvor anlægget er etableret/færdigmeldt.
Denne dispensation er gældende indtil ejendommen skifter ejer, eller hvis ejendom/installationer ændres væsentligt.

Henvendelse herom til Slagelse Kommune.
Bor du i et kloakeret område og er din bolig tilsluttet kloak systemet, og underlagt priser, som kan ses på www.sk.dk (kopier link og indsæt i egen browser).

Opdateringer om kloakering kan man finde her (kopier link til egen browser)
hhttps://www.skforsyning.dk/spildevand og vælg her >Info til sommerhusområde< og derefter det område, du er interesseret i. 

Har du spørgsmål til din kloakering, så er her en kort "Hvem ved hvad"?
Praktiske forhold i forbindelse med gravearbejdet
Kontakt vores entreprenør (Gorm Hansen & Søn), eller alternativt vores rådgivertilsyn
- Bo Jensen 40 13 41 75 (bj@gorm-hansen.dk)  Entrepriseleder - Gorm Hansen og Søn
- David Højgaard 21 26 96 52 (davh@orbicon.dk) - Tilsyn - Orbicon A/S

Spørgsmål vedr. Skelbrøndsplacering samt matrikelforhold:
Kontakt vores rådgiver Orbicon, tlf.  4630 0310 (hovednr.)
 -Jette Nielsen (jean@orbicon.dk )  el. Ulla Andersen (uand@orbicon.dk ) 

Spørgsmål vedr. Ekspropriation:
Kontakt rådgiver Orbicon, tlf. 4630 0310 (hovednr.)
-Peter Hyldedahl Mosekjær (pemo@orbicon.dk )
Alternativt kontakt Slagelse kommune, Nikolaj Mikkelsen (nimik@slagelse.dk)

Øvrige spørgsmål:
Kontakt rådgiver Orbicon, tlf. 4630 0310 (hovednr.)
-David Højgaard (davh@orbicon.dk ) tlf. 2126 9652(direkte)
Alternativt kontakt SK Forsyning, 5836 2500
- Anders Florup (afn@skforsyning.dk), tlf. 58 36 25 66 (direkte)

Tilslutningsafgift.
Takst for tilslutningsafgift se på nedenstående hjemmeside - kopier link og indsæt i egen browser:
https://www.skforsyning.dk/spildevand/priser-på-spildevand

INDEFRYSNING af tilslutningsafgiften.
I henhold til lov 1100 af 29/11-1999, er der visse muligheder for dette. Udsættelse med betaling af de forfaldne tilslutningsafgifter skal for ejers regning tinglyses på ejendommen.
Skema til ansøgning om lån tilbetaling af tilslutningsafgifter og lov om lån og betaling (Bidrag og udgifter på ejerens grund) kan hentes på Slagelse Kommune, Rådhuset, 2. sal, 4200 Slagelse.

Kloak - Tømning 
Har din bolig trix-, septik- eller samletank, er den med i den kommunale tømningsordning. 
Antallet af årlige tømninger afhænger af hvilke type tank det er, hvor stor den er, samt om det er helårsbeboelse eller sommerhus. Læs her (kopier link og indsæt i egen browser): www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald/el,-vand,-varme-og-kloak/kloakforsynin

Spørgsmål i øvrigt:
Kontakt kloakforsynings-selskabet, SK Forsyning.
Selskabet tager sig af drift og vedligeholdelse af det offentlige kloaknet samt administration af den kommunale tømningsordning i Slagelse Kommune.
SK Forsyning , Administration og kundecenter, Lilleøvej 3, 4220 Korsør
og kontaktes på 
Telefon 58 36 25 00 - også akut udenfor normal åbningstid.
Deres hjemmeside er (kopier link og indsæt i egen browser): www.sk-forsyning.d


Kloakering skattefradrag

UDGIFTER PÅ EGEN GRUND

FRADRAG I SKAT i
2016 og 2017
Der er følgende positive oplysning af økonomisk interesse fra foreningens formand:
"Efter forespørgsel hos SKAT bekræftes det, at udgifter til fremføringen af kloakken på egen grund er omfattet af reglerne for håndværkerfradrag med et grønt sigte på op til kr. 12.000 i år 2016 og 2017".

FRADRAG I SKAT i 2018 -2019
Serviceydelser giver fradrag på op til 6.100 kr. pr. person i 2019 (6.000 kr. i 2018).
Håndværksydelser giver fradrag på op til 12.200 kr. pr. person i 2019 (12.000 kr. i 2018).
Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialer).
Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank (ikke med kontanter).
Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
Fradragets værdi er ca. 26 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 780 kr. i skat.
Læs om det her (kopier link til egen browser)


28/3/2018 fik vi dette svar fra SKAT.
Formandens korrespondance med SKAT:
Mail til SKAT den 27.03.2018 17:15
Vedr. håndværkerfradrag 2018:
Kan udgifter til arbejdsløn ved kloakering på egen grund også trækkes fra under håndværkerordningen i 2018?
Er det kr. 12.000 per voksen tilknyttet husstanden, som ejer sommerhuset?
Mvh Robert Gergelyffy
Fmd. Hus & Grund
 
Svar fra SKAT – Modtaget d. 28.03.2018 09:03
Loven vedr. håndværkerfradrag for 2018 er endnu ikke vedtaget. Vi kan derfor ikke svare på dit spørgsmål på nuværende tidspunkt.
Når/hvis loven vedr. håndværkerfradrag for 2018 bliver vedtaget, kan du læse mere om det på www.skat.dk.
Du er velkommen til at henvende dig til SKAT igen, når/hvis loven bliver vedtaget.
Venlig hilsen
Jette Juhl Vind
SKATSiden sidst opdateret: -> 03-01-2020 12:51:41
Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns