Hus og Grund

 

Grundejerforeningen for Grundejere ved Stillinge og Hejninge Sogns strandarealer i Slagelse Kommune.

Velkommen til 

Hus og Grund – Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer i  Slagelse Kommune – Den frivillige grundejerforening for grundejerne langs storebæltskysten i gl. Slagelse Kommune oprettet i 1939.

Hus og Grund organiserer og varetager interesser for grundejere ved  Strandene fra Bildsø Strand i nord til Næsby Strand i syd – strandene langs Storebæltskysten i den gamle Slagelse Kommune.

Hus og Grund arbejder for gode forhold for grundejere og brugere af strandene i vores område.

Hus og Grund samarbejder med andre grundejerforeninger og med Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne i fælles anliggender.

Hus og Grund kan følges her og på Facebook, og vi kan kontaktes på husoggrund@gmail.dk

 

 

Man kan orientere sig om Hus og Grund her på hjemmesiden ved at aktivere de respektive faner. Her findes oplysninger om foreningen, medlemskab, vedtægter, bestyrelsen og dens arbejde samt det lokale liv og aktiviteter i område

Grundejerforeningen kan kontaktes på
husoggrund@gmail.com

Formand for grundejerforeningen er  Robert Gergelyffy, Stillinge Strand
E mail: gergelyffy@live.dk

Kasserer for grundejerforeningen er Tove Christensen, Stillinge Strand
E mail:  tcbroby@gmail.com