Velkommen til
Hus og GrundGrundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer i  Slagelse Kommune
Den frivillige grundejerforening for grundejerne langs storebæltskysten i gl. Slagelse Kommune.

Hus og Grund varetager interesser for grundejere ved Næsby, Kelstrup, Kongsmark, Stillinge og Bildsø Strande.

Hus og Grund kan følges her og på Facebook, og vi kan kontaktes på husoggrund@gmail.dk

Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive faner.
Find her oplysninger om foreningen, medlemskab, vedtægter, bestyrelsen og dens arbejde samt det lokale liv og aktiviteter i området

Kontakt
Foreningen kan kontaktes på mailen husoggrund@gmail.com
Foreningens formand Robert Gergelyffy kontaktes på mailen gergelyffy@live.dk

OBS siden er under genopbygning
På grund af nedbrud hos vores hjemmeside vært Azero,
er hjemmesiden ikke helt opdateret.
Vi arbejder stærkt på at komme igen med vores sædvanlige oplysninger