Lokalområdet

 

Her findes oversigt over de lokale forsyningsselskaber, kommune, grundejerforeninger og andre, man kan have brug for at kontakte.

Slagelse Kommune

Slagelse kommune afgrænses mod vest af kystlinjen i Musholmbugten mod Storebælt.
Her findes de strandområder, som vores forening arbejder for og med, Strandene Bildsø, Stillinge, Kongsmark, Kelstrup og Næsby Strande
Slagelse kommunes hjemmeside her

Find vigtige kontaktoplysninger til lokalområdet her

Hjertestarter
Vi har en hel del hjertestartere i området.
Find den nærmeste hjertestarter her.
Zoom ind indtil adresse også popper op.

Vandforsyning
Stillinge Strands vandværk:
Vandforsyning sker fra Bildsø til Kongsmark via Stillinge Strands vandværk.
Oplysninger findes her: Link til Stillinge Strands Vandværk
Opkrævninger sker via SK Forsyning.

Vandforsyning via SK forsyning
Vandforsyning fra Kelstrup til Næsby Strand – har tidligere fået vand fra det selvstændige Kelstrup-Næsby Strand Vandværk, får nu vand fra SK forsyning. Kom til SK Forsynings hjemmesiden her: Link til SK forsyning

Spildevand – SK Forsyning
SK forsyning tager sig af spildevand og offentlige kloakker i vores område.
Deres hjemmeside er: Link til SK spildevand her:
Kontakt på telefon 58 36 25 00 – også akut udenfor normal åbningstid. eller på
e-mail: info@skforsyning.dk

Affald – Renovation
I Slagelse kommune findes der retningslinjer for opdeling og håndtering af affaldet.
Retningslinjerne findes her: Link til affaldshåndtering her.

Genbrugsstationer
Gør dit – og hold vores område frit for henkastet affald – brug vore genbrugsstationer.
Find genbrugsstationerne her: Link til genbrugsstationerne.

Det lokale sygehus: Slagelse – Holbæk – Næstved
Læs om sygehusene her: Region Sjællands sygehuse

Lægevagten – Region Sjælland
Kontaktes på tlf. 7015 0707
Find yderligere oplysninger her: Lægevagten Region Sjælland

Det lokale politi – Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Find oplysningerne her: Det lokale politi
Gode råd til at undgå indbrud.
Læs her: Stop indbrud

Oplysninger om andre grundejerforeninger i området

 De omkring liggende grundejerforeninger
De her nævnte er oprettet efter krav fra kommunen – flere kan eksistere.
Oplysningerne er de pr 1. januar 2024 tilgængelige

Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde
Hjemmeside: her.
Her findes kontakt oplysninger på bestyrelsen.

Grundejerforeningen Blomstervænget, Stillinge Strand
Hjemmeside her.
Formand kan Kontaktes på mail: formand@blomstervænget.dk

Grundejerforeningen Matr. 23A, Hybenvej Stillinge Strand
Hjemmeside her.
Foreningen kontaktes på mail: sekretaer@hybenvej-info.dk

Grundejerforeningen Strandvænget, Stillinge Strand
Foreningen har en Facebook side, dog kun åben for medlemmer af foreningen:
Formand kan kontaktes på mail: info@strandvaenget-stillingestrand.dk

Grundejerforeningen Solhjemgården, Stillinge Strand
Foreningens hjemmeside er pt nede, men her gives en oversigt . 
Formanden træffes på Mail solhjemgaarden@gmail.com

Grundejerforeningen Kongsmark Park
Hjemmeside her.  
Formand Annie Weinreich (2023) Kontaktes på tlf. 29 29 37 45.

Grundejerforeningen Storebælt, Kongsmark Strand
Ingen oplysninger om hjemmeside.
Formand: Jørgen Sønderbæk (2023). Kontaktes på mail: jrgsnbk@gmail.com

Grundejerforeningen Mosevang
Hjemmeside her
Foreningens mail info@mosevang-kongsmark.dk
Formand: Bjarne Thomsen (2022) Kontaktes på tlf. 30 12 88 61

Grundejerforeningen Matr. 1A, Lille Kongsmark
Vi er ikke bekendt med en hjemmeside.
Formand: John Hansen (2023). Kontaktes på mail: johnhansen50@outlook.dk

Grundejerforeningen Engtoften, Kelstrup Strand
Hjemmeside her
Formand Peter Jensen (2023) Kontaktes på tlf. 25 21 41 11 Mail: gf.engtoften@hotmail.com

Grundejerforeningen Dyssegården, Kelstrup Strand.
Privat Facebookgruppe her 
Formand: Gorm Jakobsen (2020) Kontaktes på tlf. 26184465

Grundejerforeningen Strandagergaard
Vi er ikke bekendt med en hjemmeside, men en lukket Facebookgruppe her
Formand Uwe Holmsgaard (2020)
Kan kontaktes på mail: uholmsgaard@gmail.com

Grundejerforening 18d, Næsby Strand
Vi er ikke bekendt med en hjemmeside. eller facebookside

 Grundejerforeningen Højgården, Næsby Strand
Hjemmeside her.
Formand Søren Stjernø (2023) kontaktes på E-mail: grundejerforeningen@hoejgaarden.dk

Næsby Strand af 12.4.1972, Næsby ved Stranden
Kun oplysninger om E-mail: strandagergaardsvej@gmail.com

Grundejerforeningen Egebækgaard
Kontaktperson David Oberborbeck Andersen

Grundejerforeninger p.t. uden for os kendte kontakt oplysninger
Grundejerforeningen Bildsø Skov af 1970, Bildsø Strand
Grundejerforeningen Egebækgaard
Grundejerforeningen Strandhøj, registreret på Hejrevej 10, Stillinge Strand, 4200 Slagelse      

Bildsø

Stillinge

Næsby

Strandene ved Storebæltskysten i Slagelse kommune