Grundejerne i strandområdet fra Næsby Strand i syd til Bildsø Strand i nord er organiseret i 32 grundejerforeninger, hvoraf Hus- og Grundejerforeningen for Stillinge Sogns Strandarealer er en af de største.

Grundejerforeningen – i daglig tale – Hus og Grund samarbejder med Lokalrådet i Stillinge omkring de emner, som er af fælles interesse. Lokalrådet beskæftiger sig med både land- og strandområderne fra Stillinge til Næsby.
Kort over området :