Medlemskab

Hus og Grund arbejder for at sikre og bedre forholdene langs strandene.
Vær med til at styrke dette arbejde, vær medlem.

Foreningen arbejde for gode forhold for grundejere og brugere af strandområderne.

De seneste større projekter, som vi har arbejdet med, er renovering og sikring af vejen langs strandene.
Det lykkedes i forbindelse med Tour De France at få nyasfalteret hele vejen fra Bildsø til Næsby Strand.
Vi har derefter arbejdet for at få en opstribning af vejen som en “to minus en vej”
Det er i år lykkedes at få bevilget midler til, at dette arbejde udføres.
Opstribningen er planlagt at ske i foråret 2024.

Der er altid opgaver at tage sig af.
F.eks. at modgå besparelser på kommunens tilbud af offentlig transport til og fra samt langs strandene, og opretholdelse af renhold af og langs strandene, samt renovationsordning/storskrald står på “to do” listen.
Hus og Grund står af sociale arrangementer for det årlige Sct. Hans bål ved Stillinge Offentlige Strand.

INFORMATION
Hus og Grund informere om forhold og aktiviteter på hjemmesiden husoggrund.dk, på Facebook og via de tre opstillede informationsskabe samt via din e-mail.
Det er derfor vigtigt at man holder sin e-mailadresse opdateret hos foreningen.

DERFOR MEDLEMSSKAB.
I Hus- og Grundejerforeningen står du stærkere og får større indflydelse på udvikling og vedligeholdelse af strandområderne.
Jo flere, vi er organiseret i foreningen – jo større indflydelse.

DET KOSTER DET.
Medlemskab af Hus og Grund koster 100 kr. pr. år pr. 1. januar 2023

INDMELDELSE.
Send en mail til husoggrund@gmail.com med følgende oplysninger:
For- og efternavn, sommerhus adresse, helårs adresse og e-mail.
Beløbet indbetales på konto 1551 8144311 eller via mobilpay på nr. 739860 med oplysning om navn og sommerhus adresse. Man kan dog også betale kontant til Hus og Grunds kasserer.
Du vil høre fra bestyrelsen, når vi har modtaget betaling og indmeldelse.

Regnskabsåret følger kalenderåret og medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen for én person fra husstanden.

Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet, og som sagt så hjælper det at være mange, så hjælp os og hjælp dig selv ved at være medlem.

Besked og indmeldelse
Skriv her og send