Om Hus og Grund

Grundejerforeningen for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer i
 Slagelse Kommune

Vi arbejder for gode forhold ved Næsby, Kelstrup, Kongsmark, Stillinge og Bildsø Strande

Ledelse af grundejerforeningen

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 personer valgt på den årlige generalforsamling i juli måned.
Pr. 10. juli 2023 er følgende valgt til bestyrelsen:
Robert Gergelyffy,  formand
Roland Ipsen, næstformand
Tove Christensen, kasserer
Kurt Adrian, bestyrelsesmedlem
Erik Møller, bestyrelsesmedlem

Formand Robert Gergelyffy ved Strandfestival 2019

Vedtægter

Vedtægter for Hus og Grund kan ses her
Gældende vedtægter for Hus og Grund

Møder

REFERATER
Referater fra foreningens seneste møder og generalforsamlinger findes på siden
Møder og referater

Medlemskab

DET KOSTER DET.
Medlemskab af Hus og Grund koster 100 kr. pr. år pr. 1. januar 2023
Regnskabsåret følger kalenderåret og medlemskab giver stemmeret på generalforsamlingen for én person fra husstanden.

INDMELDELSE
Kan ske ved at sende mail til husoggrund@gmail.com.
Følgende bedes oplyst:
For- og efternavn, sommerhus adresse og helårs adresse og gerne e-mail og tlf.nr.
Beløbet indbetales på konto 1551 8144311 eller via mobilpay på nr. 739860 med oplysning om navn og sommerhus adresse, eller betales kontant til kassereren.

OM ARBEJDET I FORENINGEN
Foreningen varetager grundejernes interesser i området.
Vi arbejder bl.a. med udvikling af strandområderne og optimering af trafikforholdene – også for ”bløde trafikanter” – og er i dialog med
Slagelse Kommune og *Lokalrådet for Hejninge og Stillinge.
Og jo flere medlemmer, vi er, jo større indflydelse får vi.

På vores hjemmeside www.husogrrund.dk – findes oplysninger om vores arbejde, medlemskab, love, bestyrelse og møder. Hertil findes også nogle historiske facts og oplysninger om virksomheder og foreninger i lokalområdet.

Vi orienterer løbende om aktiviteter og arrangementer, der afholdes af Hus og Grund her på hjemmesiden, på vores Facebookside og i vores informationsskabe.

Vi orienterer også om forhold af interesse for grundejerne i strandområdet, herunder om aktiviteter og arrangementer i området i den udstrækning, de kommer til vores kendskab. Listen er ikke udtømmende, men er de gratis/billige/relevante aktiviteter og arrangementer, som vi hører om, og som vi mener, kan være relevante for vores medlemmer.
Vi formidler nyheder fra lokale forretninger, iskiosker, restauranter og virksomheder, som vi forvente, man benytter.

Også praktiske forhold finder vej til grundejerforeningens sider – om vejene i området herunder vedligeholdelse, vandforsyning, kloakering, fibernet, busser m.m.

Du kan orientere dig om Hus og Grund ved at aktivere de respektive “knapper” her på hjemmesiden.

*Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne varetager alle beboeres interesser i Stillinge og Hejninge området og dermed også strandområderne fra Bildsø til Næsby Strand. Lokalrådet udgiver bladet 2Sogne samt driver hjemmesiden af samme navn. 

HUS og GRUND historisk
ET HALVT SEKEL, indsat nedenfor, er glimt fra grundejerforeningens historie 1939 til 1989 og er skrevet af Bent Osholm
Et halvt Sekel befinder sig hos Grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde og er overdraget med følgende tekst
HUS- OG GRUNDEJERFORENINGEN FOR STILLINGE SOGNS STRANDAREALER
Ole Bay Andersen har i 2019 blandt sine familie papirer fundet 
Osholms Jubilæums skrift: Et Halvt Sekel med dedikation til Oles far, Esben Bay Andersen!
Herman Andersens familie beboede Drøsselbjergvej 44A fra ca. 1930-2015 – gennem 4 generationer. 
Derfor er det nu muligt for alle interesserede at læse skriftet. Stor tak til Ole Bay !
Et Halvt Sekel er på 49 sider og opridser udviklingen i Slagelse Kommunes strandarealer gennem 50 år.
Hus og Grunds interesseområde dækker ca. 25 udstykninger – fra Drøsselbjerg i nord via Bildsø Strand, Stillinge Strand og Kongsmark Strand til åens udløb ved Næsby Strand i syd.”

Kan læses her Et halvt Sekel